Omgaan met verward gedrag

Verwarde mensen tekenen het straatbeeld. Weet je niet hoe je met hen om moet gaan, dan ervaar je overlast. Op straat als voorbijganger, bij je in de straat als buur en tijdens je werk bij een woningbouwvereniging, als handhaver of als beveiliger.

Omgaan met verward gedrag

Om escalatie te voorkomen

Een andere manier van benaderen

Verwarde mensen kunnen intimiderend overkomen. Weet je niet wat je moet zeggen, hoe je jezelf moet positioneren of hoe je verward gedrag kunt signaleren – dan is het vaak lastig om met verwardheid om te gaan.

Deze training is bedoeld voor mensen die werken bij een woningbouwvereniging, een huismeester zijn of werken als handhaver of beveiliger. Eigenlijk is deze training goed voor iedereen die veel ‘op straat werkt’.

Uiteindelijk is het meest belangrijk dat we je helpen om te deëscaleren, onveilige situaties te voorkomen en altijd het koel hoofd te houden.

Wat leer je?

  • Op een veilige manier het gesprek aangaan met verwarde personen.
  • Contact maken op de juiste wijze.
  • Gespreksvaardigheden verbeteren m.b.t. de verbale weerbaarheid.
  • Signaleren van verward gedrag en op de goede manier doorverwijzen.
  • Omgaan met ongewenst gedrag op het moment zelf.
  • Inzicht in psychiatrie en ziektebeelden.

Aanmelden