PDL Coach: collega's op zorgmomenten begeleiden

Collega's op zorgmomenten begeleiden
Met het basiscertificaat PDL op zak kan de zorgprofessional starten met de training tot PDL-coach. Daarmee kan hij collega’s begeleiden en coachen, vooral tijdens de dagelijkse zorgmomenten. Ook kunnen coaches klinische lessen en andere vormen van PDL-deskundigheidsbevordering verzorgen en casuïstiek bespreken. De training tot gecertificeerd PDL-coach bestaat uit twee en een halve trainingsdagen en een praktijkopdracht op de eigen werkplek.

Waarom PDL-coach worden?
De vervolgtraining PDL Coach is voor iedereen die binnen de eigen organisatie de PDL-methode verder uit wil dragen, maar nog onvoldoende ervaring heeft in coaching on the job. Hoe ondersteun je zorgmedewerkers, behandelaren en mantelzorgers die maximaal zorgcomfort willen bieden aan cliënten of dierbaren? Mensen die al dan niet de PDL-basistraining hebben gevolgd, maar die beter ‘in de vingers’ willen krijgen hoe ze een cliënt of naaste begeleiden in het omgaan met zijn beperkingen en het optimaal benutten van zijn restcapaciteit? Hoe coach je teamleden tijdens de dagelijkse zorgmomenten?

Wat en hoe?
Dag 1 en 2: Coachen is een grotendeels praktische vaardigheid die je leert door te oefenen. Daarom is de training PDL-coach een mix van theorie en praktijk.
Je frist je eigen PDL-kennis op en oefent het coachen on the job. Deelnemers oefenen met elkaar, maar ook in het echt: de praktijkopdracht voer je uit binnen de eigen organisatie. Je informeert dan teamleden over PDL en gebruikt daarbij werkvormen die je tijdens de eerste trainingsdag leert. Deze informatiebijeenkomst leg je vast op video. Tijdens de tweede trainingsdag bespreken we samen elkaars video’s: wat ging goed, wat had mogelijk anders gekund? Hierna oefenen we verder.

Tenslotte stellen we een plan van aanpak op waarmee je organisatie de PDL-methodiek daadwerkelijk kan implementeren.

Cursus dag 3 (halve)

Intervisie met elkaar het uitwisselen van de ervaringen in tussen liggende periode.

Studiebelasting
Thuisstudie inclusief praktijkcomponent 6 uur.
Vaardigheidstraining 14 uur.

Voor wie
Deelnemers die de PDL basistraining succesvol hebben afgerond en graag hun kennis willen overdragen in de organisatie.

Accreditatie/Certificaat
Certificaat van BartN Trainingen.
V&VN 16 punten.
Verpleegkundig Specialisten 12 punten
ADAP Ergo- en Oefentherapeut 16,5 punten.

Datum 2024 locatie nader te bepalen
woensdag 12 juni
woensdag 10 juli
woensdag 4 september

Kosten
€ 775,- per deelnemer, dit is inclusief btw, reader, lunch, koffie en thee, accreditatiekosten en een certificaat van BartN Trainingen.

Ik meld me aan voor PDL Coach training

Terug naar open inschrijvingen pagina