Zorgpad

Goede zorg kaderen
Onbegrepen gedrag omvat al het gedrag dat door de cliënt en of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. Dit gedrag kan erg belastend en stressvol zijn, zowel voor de cliënt, medecliënten, medewerkers en mantelzorgers.

Het zorgpad onbegrepen gedrag verenigt en concretiseert stapsgewijs de kernelementen die belangrijk zijn bij het omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met gedragsproblemen. Deze werkzame elementen komen uit richtlijnen en zijn bevestigd door experts.

De belangrijkste factoren zijn: een gedegen analyse waarbij de oorzaak van het gedrag behandeld wordt, multidisciplinaire samenwerking, psychosociale interventies hebben voorkeur boven het voorschrijven van psychofarmaca, mantelzorgers betrekken en de behandeling evalueren met extra aandacht voor het staken van behandeling met psychofarmaca.

Het zorgpad is als het ware een leidraad voor alle medewerkers en waarborgt ook de ondersteuning aan medewerkers en mantelzorgers om onbegrip en overbelasting tegen te gaan door onder andere coaching en psycho educatie op het gebied van PDL en Weerbaarheid. Het zorgpad kadert zodoende goede zorg en maakt deze inzichtelijk en toetsbaar: niet om vinkjes te zetten of om te etaleren aan de buitenwereld.
Het Zorgpad is geacrediteerd door V&V Specialistenregister en Specialisten Zorgproffesionals met 64 punten.

Samen stappen zetten naar betere zorg?

Wij helpen je graag! Vul het formulier in en we nemen binnen 3 werkdagen contact met je op.