Organisatieadvies

Als zorgorganisatie is het belangrijk dat zorgverlening zo goed mogelijk wordt ingericht. Dat doen we aan de hand van de 7 bronnen methode van arbeidsvreugde. Als gecertificeerd adviesbureau in deze methode, gaan we bij jouw organisatie aan de slag om de medewerkerstevredenheid te verhogen. Want tevreden medewerkers geven tevreden cliënten.

De 7 bronnen van arbeidsvreugde

Wat we allemaal aanpakken

De 7 bronnen geven ons de input die we nodig hebben om op organisatieniveau te kunnen sturen. Wil je veranderen? Dan begin je op de werkvloer: wat willen zij? Waar zijn zij naar op zoek? Hoe zit het nu in elkaar.

Dat behandelen we hier.

Fysiek welbevinden
In deze stap focussen we ons op een goede werkomgeving, werkveiligheid, de systemen die gebruikt worden, de balans tussen werk- en privé, gezondheid, zekerheid, variatie in het werk en de werkdruk.

Collegialiteit
Hoe wordt er samengewerkt, hoe is de sfeer onderling? En natuurlijk de manier van feedback geven, plezier maken en conflicten aanpakken. Daarnaast bekijken we ook hoe er voor elkaar wordt ingesprongen en of pesten op de werkvloer een issue is.

Waardering en vertrouwen
Een hele belangrijke factor van werkgeluk. Worden er complimenten gegeven, successen gevierd, over teleurstellingen gepraat? En daarnaast: wordt iedereen eerlijk behandeld, krijg je de ruimte om te beslissen? Heb je voldoende vrijheid in je werk? En wordt je echt als mens behandeld?

Goede prestaties
Zijn er realistische, haalbare en duidelijke doelstellingen gesteld? Voldoen medewerkers aan de eisen die gesteld worden? Worden afspraken nagekomen en hoe is de feedbackcultuur ingeregeld?

Groei
Hoe staat het ervoor met leren en ontwikkelen binnen de organisatie? Hoe kun je carrièrestappen maken binnen de organisatie? Word je gestimuleerd en gecoacht om jezelf te ontwikkelen?

Werken met hart en ziel
Heb je plezier in je werk? Kun je aandachtig blijven werken en kun je jouw creativiteit kwijt? Voel je jezelf op je plaats? Kun je jezelf zijn? En heel belangrijk: heb je tijd voor je echte werk (niet te veel ‘corvee’)?

Van betekenis zijn
Heb je het gevoel dat je er toe doet voor anderen? Vind je dat je bijdraagt aan de maatschappij? Doe je zinvol werk?
Zodat je goed beslagen ten ijs gaat

De concrete stappen die we zetten

Intake 
Als je een aanvraag doet, doen wij voorafgaand al een verkennend onderzoek om je deskundig te kunnen adviseren waar we naar gaan kijken binnen jouw organisatie.

Onderzoek (MTO)
Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de medewerkerstevredenheid op basis van de 7 bronnen uit de hierboven beschreven methode.

Rapportage
De resultaten en cijfers uit het onderzoek verwerken we in een rapportage. Uit deze rapportage halen we de belangrijkste inzichten die ons helpen verder te denken en te handelen.

Plan van aanpak
Op basis van de inzichten uit de vorige stap stellen we een plan van aanpak op. Een concreet plan met concrete stappen die er gezet moeten worden om een gewenste cultuur binnen jouw organisatie te creëren.

Uitvoeren
Door middel van coaching en interim management gaan we de stappen uit het plan van aanpak uitvoeren. Coaching doen we sowieso, interim management kan wenselijk zijn op basis van het plan van aanpak.

Evalueren en nazorg
We laten je niet aan je lot over. Gedurende het hele proces staan we in verbinding met jouw organisatie en evalueren we pro-actief. Ook als het ‘klaar’ is, nemen we periodiek contact op om te kijken of je hulp nodig hebt en hoe de verandering zich ontwikkelt.


Samen stappen zetten naar betere zorg?

Wij helpen je graag! Vul het formulier in en we nemen binnen 3 werkdagen contact met je op.