Fysieke en Mentale Weerbaarheid in de Organisatie


Als je werkzaam bent in de (psychiatrische) zorg of de maatschappelijke sector, dan heb je te maken met mensen van diverse achtergronden en met uiteenlopende behoeften.

Wanneer je binnen deze sectoren met mensen werkt, is het onvermijdelijk dat je interacties hebt met individuen die allen op hun eigen manier handelen, soms zelfs onvoorspelbaar.

BartN helpt je om standaarden te implementeren voor zowel fysieke als mentale weerbaarheid binnen jouw organisatie, met speciale aandacht voor verschillende ziektebeelden. We bieden hiervoor een specifiek ontwikkelde training aan.

Volgens een Methodische Aanpak

Een Weerbare Organisatie: Dat is ons doel, en daarvoor moeten we enkele stappen zetten.

1. Behoefteonderzoek:

• Wat zijn de huidige behoeften binnen de organisatie en onder collega's met betrekking tot weerbaarheid? We voeren een gedegen onderzoek uit om de specifieke behoeften van de organisatie in kaart te brengen.

2. Programma-advies:

• Het vergroten van weerbaarheid vergt tijd en toewijding. We vragen van medewerkers om soms tegen hun intuïtieve reacties in te handelen. Op basis van het onderzoek stellen we een programma samen om medewerkers hierin te ondersteunen.

3. Uitvoering:

• De uitvoering omvat trainingen, on-the-job coaching en individuele gesprekken. Op deze manier kunnen medewerkers reflecteren op hun handelen en bepalen wat er nodig is om in uitdagende situaties effectief te handelen, zowel in relatie tot hun cliënten als hun eigen gedrag.

Fysieke en Mentale Weerbaarheid in de Organisatie

Het herkennen van ziektebeelden bij verwarde personen en deze op een correcte wijze benaderen is een uitdaging. Dit geldt vooral voor hulpverleners zoals politieagenten, beveiligers, handhavers en ambulancepersoneel.

Theoretische kennis is belangrijk, maar handelen op het juiste moment is nog crucialer. Daarom richten al onze weerbaarheidstrainingen zich op de praktijk. We oefenen elk ziektebeeld in rollenspelen en doen praktijkervaring op in een veilige omgeving.

In onze weerbaarheidsprogramma’s behandelen we de volgende elementen:

• Theorie over ziektebeelden en gesprekstechnieken;

• Handelingswijzen in specifieke situaties;

• De benadering van verwarde personen;

• Communiceren met verwarde personen;

• De-escalerend werken.

Samen stappen zetten naar betere zorg?

Wij helpen je graag! Vul het formulier in en we nemen binnen 3 werkdagen contact met je op.