Wetenswaardigheden / downloads


Wat is SectorplanPlus?

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn. De subsidie van het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2024 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering.

Waarom SectorplanPlus?

De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze enorme investering in het menselijk kapitaal: de professionals in zorg en welzijn.
De komende jaren zal de werkgelegenheid in de sector blijven stijgen. Als we nu niets extra doen kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100.000 en 125.000 personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Tegelijkertijd en minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor de sector. Afgelopen jaren hebben we gezien dat SectorplanPlus een grote bijdrage heeft geleverd aan het aanpakken van deze arbeidsmarktuitdaging van de sector. De personeelstekorten in de zorg zijn echter nog niet opgelost. De urgentie om in te zetten op behoud en het opleiden van zorgmedewerkers is misschien wel groter dan ooit.


PDL Folder van BartN Trainingen downloaden