Zorgpad onbegrepen gedrag

BartN ging met zorginstelling Omring de uitdaging aan: het zorgpad Onbegrepen Gedrag bij de locatie Hollewal op Texel. En met succes! Medio 2020 moet het zorgprogramma van Omring met behulp van het zorgpad van BartN organisatiebreed zijn ingevoerd.

“Je gaat niet ineens heel anders werken, je gaat anders kijken!” – Ruth van der Esch, projectleider vanuit BartN. De situatie bij Hollewal was urgent: “Er waren veel bewoners met heel heftig gedrag, zoals fysieke en verbale agressie. Medewerkers raakten hierdoor overbelast en het nieuwe Zorgpad Onbegrepen Gedrag werd met open armen ontvangen.”

Zorgpad onbegrepen gedrag

De vraag vanuit Omring

Op locatie Hollewal (Texel) van zorginstelling Omring was het aantal incidenten met betrekking tot onbegrepen gedrag van bewoners fors toegenomen. Het gevolg? Medewerkers konden hun werk niet meer goed uitvoeren. Er heerste een gevoel van onmacht en daarom hebben ze zelf aan de bel getrokken. De regiomanager kwam met de vraag bij BartN Trainingen, of het zorgpad onbegrepen gedrag geïmplementeerd kon worden met daarin de wensen en behoeftes van de medewerkers ten aanzien van scholingen geheel op maat meegenomen. Een belangrijk aandachtspunt: niet onnodig medicatie voorschrijven, maar leren omgaan met gedrag – en door daar aandacht aan te besteden, het beste werk kunnen leveren.

Volledig op maat

De vraag was concreet om het zorgpad onbegrepen gedrag volledig op maat te maken, afgestemd op de behoeften van de medewerkers. Omdat te realiseren heeft BartN Trainingen twee dagen op locatie gezeten om alles goed te analyseren. We hebben gekeken naar de systemen die gebruikt worden, naar de manier hoe medewerkers bewoners benaderen, naar de doelgroep, de interne overlegvormen en het belangrijkste: naar de behoefte van medewerkers ten aanzien van scholing/ training on the job. Multidisciplinair. Op basis van de behoefte van medewerkers bekeken we wat voor scholing er intern nodig was. Training-on-the-job om medewerkers goed om te laten gaan met onbegrepen gedrag. Zodat overbelasting verminderd wordt en medewerkers de juiste kennis en kunde hebben om met deze doelgroep om te gaan.

Onze aanpak

De analyse vertaalden we door naar een concreet rapport met aanbevelingen en actiepunten. Eén verbindend geheel op het gebied van systemen, scholing, werkwijzen, benaderingswijzen en kennis! Zodat we een sterk fundament hadden voor de implementatie van het zorgpad.

Vervolgens is een kernteam ingesteld en hebben we de implementatie organisch aangepakt: kort gezegd betekent dat we meegingen in de ‘flow’ van de organisatie. Niet geforceerd er doorheen drukken, maar een gedegen, stapsgewijze en flexibele aanpak om uiteindelijk veel meer resultaat te halen.

Ook een mooie bijkomstigheid: een specialist ouderengeneeskunde en een psycholoog van Omring waren al bezig met het ontwikkelen van een zorgprogramma onbegrepen gedrag die geheel in lijn is met de visie van BartN Trainingen, dit programma is naadloos opgenomen in het Zorgpad Onbegrepen Gedrag.

Alle neuzen dezelfde kant op

Medio 2020 moet de implementatie van het zorgprogramma van Omring door middel van het zorgpad op alle locaties zijn gebeurd. En ook de bijkomende effecten moeten zichtbaar zijn: “Medewerkers zijn zekerder door het traject omdat het houvast geeft. Ze denken meer na over de oorzaak en praten vaker met de familie voordat ze de arts erbij betrekken.” vertelt Ruth.

Samen stappen zetten naar betere zorg?

Wij helpen je graag! Vul het formulier in en we nemen binnen 3 werkdagen contact met je op.